Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch số 860/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh An Giang về Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020
Công văn số 27/UBND-KGVX ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện triển khai cập nhật dữ liệu phục vụ công khai văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 6101/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh whitmore
Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình "Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm PC SDD bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam"
Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 củ UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt KH ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 5993/QĐ-BYT ngày 26/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Y tế
Kế hoạch số 1510/KH-BYT ngày 26/12/2019 của Bộ Y tế về Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020
Quyết định số 5975/QĐ-BYT ngày 26/12/2019 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Công văn số 1513/KCB-NV ngày 26/12/2019 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc chấn chỉnh bảo đảm an toàn sử dụng thuốc trong cơ sở KB, CB
Quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã
Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh
Quyết định số 5859/QĐ-BYT ngày 18/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Bộ công cụ đào tạo cho cán bộ y tế triển khai Thông tư 24/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017
Quyết định số 4928/QĐ-BYT ngày 22/10/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một sô bệnh dịch kính võng mạc thường gặp"
Quyết định số 5306/QĐ-BYT ngày 07/11/2019 của Bộ Y tế về việc hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung"
Quyết định số 5609/QĐ-BYT ngày 27/11/2019 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 4413/QĐ-BYT ngày 26/09/2019