Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 2599/QĐ-BYT ngày 21/6/ 2019 của Bộ Y tế Về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III
Quyết định số 2598/QĐ-BYT ngày 21/6/ 2019 của Bộ Y tế Về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II
Quyết định số 2603/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV
Quyết định số 2602/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III
Quyết định số 2601/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II
Quyết định số 2597/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV
Quyết định số 2596/QĐ-BYT ngày 21/6/ 2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III
Quyết định số 2595/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II
Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật điều trị bàng Ôxy cao áp
QĐ số 2520/QĐ-BYT ngày 18/6/2019 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)"
Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế
Quyết định số 127/QĐ-SYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh"
Quyết định số 7377/QĐ-BYT ngày 12/12/2018 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực KBCB thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Quyết định số 7130/QĐ-BYT ngày 29/11/2018 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030
Quyết định số 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh