Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 4883/QĐ-SYT ngày 08/8/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành bổ sung danh mục các kỹ thuật KBCB được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
Quyết định số 4592/QĐ-BYT ngày 23/7/2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành trong Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 13/7/2018 về việc ban hành DM các dịch vụ kỹ thuật KBCB được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo TT 15/2018/TT-BYT
Quyết định số 4434/QĐ-BYT ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 15/2018/TT-BYT
Công văn số 4017/BYT-BH ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT
Quyết định số 2674/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV
Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng"
Công văn số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Trung Quốc sản xuất
Cập nhật TTHC được ban hành tại Thông tư 07/2018/TT-BYT.
Quyết định số 4286/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 V/v Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý
Tài liệu Triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế
Thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP
Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 ban hành hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở
CV 3577/BYT-AIDS ngày 25/6/2018 về việc Mở rộng KCB và điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV qua BHYT
Công văn 2120 của BHXH về thanh toán chi phí khám chữa bệnh và BHYT