Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 2674/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV
Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng"
Công văn số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Trung Quốc sản xuất
Cập nhật TTHC được ban hành tại Thông tư 07/2018/TT-BYT.
Quyết định số 4286/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 V/v Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý
Tài liệu Triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế
Thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP
Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 ban hành hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở
CV 3577/BYT-AIDS ngày 25/6/2018 về việc Mở rộng KCB và điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV qua BHYT
Công văn 2120 của BHXH về thanh toán chi phí khám chữa bệnh và BHYT
Thông báo kết luận của Thứ trưởng BYT về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong KCB, BHYT
CV 1677 ngày 26-3-2018 BYT hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong KCB và thanh toán BHYT
CV 102/CNTT-YTĐTI ngày 12-3-2018 của Bộ Y tế về việc Tăng cường ứng dụng CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh
Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2018