Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 7130/QĐ-BYT ngày 29/11/2018 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030
Quyết định số 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh
Quyết định số 6817/QĐ-BYT ngày 09/11/2018 của Bộ Y tế về Ban hành hướng dẫn KT, đánh giá chất lượng BV, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công KT chéo của các BV YHCT năm 2018
Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu bảng kê chi phí KBCB sử dụng tại các cơ sở KBCB
Chỉ thị số 1139/CT-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Quyết định số 6250/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
Quyết định số 6230/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế Về việc ban hành “Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018”
Quyết định số 6070/QĐ-BYT ngày 08/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn bố trí không gian và các phòng chức năng cho trạm y tế mô hình điểm
Quyết định số 5229/QĐ-BYT ngày 29/8/2018 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC mới/bị bãi bõ lĩnh vực Dược phẩm
Quyết định số 5921/QĐ-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ Y tế
Quyết định số 5703/QĐ-BYT ngày 25/9/2018 của Bộ Y tế
Chỉ thị 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Quyết định số 5097/QĐ-BYT ngày 21/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành KH thực hiện công tác PCTN đến năm 2021 của BYT
Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành "Kế hoach triển khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn"
Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0