Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 4928/QĐ-BYT ngày 22/10/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một sô bệnh dịch kính võng mạc thường gặp"
Quyết định số 5306/QĐ-BYT ngày 07/11/2019 của Bộ Y tế về việc hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung"
Quyết định số 5609/QĐ-BYT ngày 27/11/2019 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 4413/QĐ-BYT ngày 26/09/2019
Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
Quyết định số 5456/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS"
Quyết định số 5135/QĐ-BYT ngày 30/10/2019 của Bộ Y tế về việc Đính chính Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025
Quyết định số 5014/QĐ-BYT ngày 24/10/2019 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC lĩnh vực HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Quyết định số 4905/QĐ-BYT ngày 21/10/2019 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) ban hành kèm theo QĐ số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 4911/QĐ-BYT ngày 21/10/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế
Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 15/10/2019 củ Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam"
Quyết định số 4413/QĐ-BYT ngày 26/9/2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành "Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng kháng sinh"
Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/9/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm
Quyết định số 3837/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh