Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân

07:55 31/08/2018

Sáng ngày 30/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015”. Đồng chí Võ Anh Kiệt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU. Theo đó, sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể… và sự nỗ lực của ngành Y tế, các chỉ tiêu và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguôn nhân lực. Cụ thể, đến cuối năm 2015, ngành Y tế đạt được 13/22 mục tiêu. Đến năm 2017, ngành đặt được 18/22 mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU đã đề ra. Qua quá trình triển khai Nghị quyết đã tạo ra một bước chuyển biến mới về nhận thức, hành động của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân. Qua đó, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân đều được cấp ủy, chính quyền đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Hệ thống mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố về tổ chức bộ máy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị… Các đơn vị y tế được đầu tư phát triển kỹ thuật chuyên khoa sâu tại tuyến tỉnh và y tế phổ cập ở tuyến cơ sở. Y tế cơ sở được củng cố và hoạt động ổn định; dịch vụ y tế được mở rộng và có những chuyển biến về chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe tại cộng đồng.

Các công trình y tế trọng điểm của tỉnh đã cơ bản hoàn thành. Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc đã hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2015, đến năm 2017 thì đưa vào sử dụng toàn bộ công trình với quy mô 500 giường bệnh. Bênh viện Đa khoa An Giang đã đưa vào sử dụng tháng 4/2016 với 600 giường bệnh. Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cũng đi vào hoạt động tháng 4/2016. Các bệnh viên tuyến tỉnh đã thực hiện được những kỹ thuật cao như: các kỹ thuật can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật sọ não, nội soi…  Các bệnh viện tuyến huyện đảm bảo thực hiện được các kỹ thuật khám, chữa bệnh đa khoa theo tuyến và phát triển thêm một số kỹ thuật như tuyến tỉnh.

Mạng lưới y tế dự phòng được củng cố, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, khống chế nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Toàn tỉnh có 03 Trung tâm Y tế thuộc mạng lưới y tế dự phòng; 05 trung tâm Y tế chuyên ngành và 02 chi cục; tuyến huyện có 11 Trung tâm Y tế.  

Triển khai tốt cơ chế tực chủ về tài chính (theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP). Qua đó, giúp cho các bệnh viện có thêm nguồn thu kinh phí, là điều kiện để phát triển chuyên môn kỹ thuật, cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức y tế.  Đến cuối năm 2017 đã có 05 đơn vị tự chủ hoàn toàn kinh phí thường xuyên; 17 đơn vị tự chủ một phần; 26 đơn vị tự chủ còn do ngân sách cấp kinh phí.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. hệ thống y tế được củng cố, quy mô và năng lực cung ứng dịch vụ y tế được nâng cao. Người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng dễ dàng hơn, các chỉ số sức khỏe của cộng đồng được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hôi của tỉnh nhà. Đối tượng và quyền lợi người tham gia BHYT được mở rộng, nhiều thủ thuật, kỹ thuật được đưa vào danh mục thanh toán BHYT.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện vẫn còn vấp phải một số hạn chế, yếu kém và thách thức. Cụ thể là: hệ thống y tế vẫn còn chậm đổi mới, sự phân cấp trách nhiệm trong hoạt động quản lý của ngành chưa rõ ràng, chồng chéo; quàn lý ngành y theo hệ thống dọc còn nhiều hạn chế. Mạng lưới y tế chưa thích ứng kịp thời với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi của cơ cấu bệnh tật. Chất lượng dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở chưa tạo được niềm tin với người dân là nguyên nhân gây ra tình trạng vượt tuyến quá tải ở bệnh viện tuyến trên.Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông tahy đổi hành vi sức khỏe chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế dự phòng. Cán bộ y tế tuy có phát triển nhưng cơ cấu chưa phù hợp, vẫn còn thiếu can bộ y tế thuộc một số lĩnh vực: y tế dự phòng, lao, phong, da liễu, tâm thần. Cơ chế hoạt động của các đơn vị y tế chưa định hình được thể chế phát triển trong bối cảnh kinh tế thị trường. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp so với bình quân chung cả nước…    

Hoạt động thông tin – truyền thông – giáo dục sức khỏe được tăng cường theo hướng tác động đến hành vi của cộng đồng; đa dạng hóa các phương thức truyền thông. Đặc biệt chú trọng đến truyền thông trực tiếp nâng cao được nhận thức của người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã Khen thưởng cho 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Võ Anh Kiệt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân đó là: Các cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần được thực hiện thường xuyên liên tục trên tinh thần khắc phục những hạn chế và phát huy những kết quả tích cực đã đạt được. Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sỹ tại cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực y tế giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Phát triển nền y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền. Thực hiện đổi mới công tác tài chính, tự chủ tài chính tại các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thúc đẩy sự phát triển về chuyên môn, nâng cao đời sống của đội ngũ cán bộ y tế; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ nhân dân. Đồng thời, công tác thông tin - tuyên truyền – giáo dục sức khỏe cần đổi mới nhằm thu hút, khuyến khích nhân dân tham gia rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường và thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm./.

                                                                                                                                                                                                   Hữu Trực

 

angiang.gov.vn