Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

09:27 08/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐUK ngày 09/11/2020 của Đảng ủy khối về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Đồng chí Võ Thành Lợi tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ  2020 – 2025.

Sáng nay, 07/4/2021 tại Hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang. Đảng ủy Sở Y tế An Giang tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ  2020 – 2025. Hội nghị được nghe Đồng chí Võ Thành Lợi, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy- nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai, báo cáo kết quả; giải pháp; bài học kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ  2020 – 2025. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ  2020 – 2025. Trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện các Nghị quyết một cách sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đợn vị.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Từ Hoàng Tước – TM Đảng bộ Sở Y tế An Giang. Cảm ơn  Đồng chí Võ Thành Lợi, Phó Chánh văn phòng tỉnh ủy đã báo cáo hết sức xúc tích, cô đọng, nêu bật được giá trị cốt lõi của nghị quyết. Xác định hướng đi, định hướng giải pháp sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà. Giúp cho chúng ta việc nhận thức, xây dựng kế hoạch cho bản thân có trách nhiệm trong việc thực hiện tinh thần của Nghị quyết. Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của con người An Giang. Khát vọng, phát triển, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh. Đồng thời quán triệt đối với các đảng viên sau học tập Nghị quyết viết bài thu hoạch cá nhân.

 Đỗ Minh Thọ - TT GDSK – CDC - AG

Văn phòng Sở Y tế An Giang