Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Hội nghị sơ kết 08 năm (2011-2018) thực hiện Chỉ số PAPI tỉnh An Giang và Sơ kết 05 năm (2014-2019) triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

04:07 07/06/2019

Vào Sáng ngày 07/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 08 năm (2011-2018) thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang và Sơ kết 05 năm (2014-2019) triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước

Đến tham dự có đồng chí Trần Anh Thư-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; Thành viên Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tich Ủy ban Mặt trân Tổ quốc, Lãnh đạo phòng Nội vụ, Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 156 xã, phường, thị trấn; Phóng viên Báo An Giang; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Thông tấn xã Việt Nam-phân xã An Giang tham dự và đưa tin.

Đồng chí Trương Long Hồ-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Điều hành Chương trình PAPI tỉnh báo cáo phân tích kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh An Giang năm 2018 và Báo cáo sơ kết 08 năm thực hiện Chỉ số PAPI (2011-2018): Nhìn chung, trong 08 năm thực hiện Chỉ số PAPI, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các chỉ tiêu, nội dung thành phần và chỉ số nội dung cấu thành Chỉ số PAPI từng bước được cải thiện rõ nét. Từ nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất, tỉnh đã nổ lực vươn lên trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao. Từng bước cải thiện các chỉ số thành phần có điểm thấp như trách nhiệm giải trình với người dân, tham gia của người dân ở cấp cơ sở…dần dần được nâng lên, tiếp tục duy trì các chỉ số thành phần đạt điểm cao nhất như cung ứng dịch vụ công, kiểm soát tham nhũng khu vực công, quản trị môi trường…Từ đó, hướng đến việc cải thiện hiệu quả phục vụ người dân của chính quyền các cấp trong tỉnh, tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, cải thiện cung cách phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Riêng năm 2018, Chỉ số PAPI cấp tỉnh ở Việt Nam bổ sung thêm 02 chỉ số thành phần mới theo xu thế thời đại công nghiệp 4.0 của thế giới là chỉ số thành phần quản trị môi trường; quản trị điện tử. Trong đó, chỉ số thành phần về quản trị môi trường của tỉnh đạt kết quả trong nhóm đạt điểm cao nhất; quản trị điện tử thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất. Qua đó, tỉnh cũng đã đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh An Giang.

Đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang báo cáo kết quả 05 năm thực hiện xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh An Giang (Giai đoạn 2014-2019): Trong 5 năm thực hiện quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước đã góp phần tích cực nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính của tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tác phong và lề lối thực hiện và xử lý công việc, nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân khi tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan nhà nước…

Cũng trong dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cấp cùng các Sở, Ban, Ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo trong việc thực hiện hiệu quả quản trị và hành chính công bằng nhiều giải pháp tích cực đưa chỉ số PAPI tăng điểm và cải thiện so với thời gian đầu. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cần xây dựng kế hoạch thực hiện 8 Chỉ số PAPI. Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông và làm cơ quan đầu mối chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch, lồng ghép đề án An Giang điện tử đưa internet về nông thôn. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch duy trì bộ chỉ số, kế hoạch thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua hệ thống thông tin điện tử; công khai quy hoạch sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sở Xây dựng thí điểm cấp phép xây dựng qua hệ thống mạng, chọn TP. Long Xuyên và 1 huyện thí điểm. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng nâng cấp bổ sung hệ thống quản lý chất lượng vào các cơ quan hành chính. Các xã nông thôn mới 100% có hệ thống quản lý chất lượng gắn đề án An Giang điện tử; bổ sung quản trị điện tử vào xã nông thôn mới. UBND các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, tuyên truyền đến tận người dân các chính sách, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Giao Sở Nội vụ phối hợp MTTQ xây dựng kế hoạch liên tịch khảo sát, đánh giá nội bộ, để tăng cường chỉ đạo, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới./.

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang