Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Hội nghị triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Thi đua khen thưởng và định hướng sắp xếp các PKĐK khu vực trong tỉnh

10:27 07/11/2018

Vào lúc 07 giờ 30, ngày 07/11/2018, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Thi đua khen thưởng và định hướng sắp xếp các PKĐK khu vực trong tỉnh tại Hội trường Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh An Giang.

Đến tham dự có BS CKII Từ Quốc Tuấn-Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở Y tế tỉnh; BS CKII Phan Vân Điền Phương-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh; Lãnh đạo các phòng ban của Sở Y tế; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các đơn vị y tế tuyến tỉnh; Lãnh đạo và Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính của Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; Lãnh đạo trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đỉnh của huyện, thị, thành phố;

Quang cảnh Hội nghị:

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang