Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện y học cổ truyền An Giang phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên

01:30 06/08/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện y học cổ truyền An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Hiện trạng An Giang chưa có Bệnh viện y học cổ truyền chỉ có khoa y học cổ truyền trực thuộc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang với cơ sở vật chất còn nhỏ chưa được đầu tư đồng bộ nên việc khám bệnh gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 14.991 m2 (gồm: 14.940 m2 đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 51 m2 đất thủy lợi do Nhà nước quản lý) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1:500 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 23 tháng 01 năm 2018.     

     Kế hoạch thời gian:

    Từ ngày 03 tháng 8 năm 2018 đến ngày 03 tháng 9 năm 2018 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án.

    Từ ngày 04 tháng 9 năm 2018 đến ngày 03 tháng 10 năm 2018 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

    Từ ngày 04 tháng 10 năm 2018 đến ngày 04 tháng 01 năm 2019 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

    Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 08 tháng 02 năm 2019n Niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

    Từ ngày 11 tháng 02 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định./.

Thành Khởi
 

angiang.gov.vn