Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện phía Nam lần thứ XVII

07:50 12/08/2019

Ngày 09/8/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện phía Nam lần thứ XVII với nội dung Sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ người bệnh hướng tới sự hài lòng người bệnh, bệnh viện xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới cơ chế tài chính- bảo hiểm y tế khu vực phía Nam.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; TS.Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXHVN; PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Văn phong Chính phủ; Bộ Công an; Công đoàn Y tế Việt Nam; Sở Y tế, các đơn vị liên quan khu vực phía Nam.

PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết:

Về nội dung Đổi mới thái độ, phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh - BV Xanh-Sạch-Đẹp. Kết quả đạt được: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh (Vụ TCCB+Viện CL&CSYT): 83,7% (2018) so với 81,3% (2017); Đánh giá sự hài lòng của người bệnh (Tổ chức sáng kiến Việt Nam): 80,8% (2018) so với 79,6% (2017); Chỉ số tham nhũng vặt tại BV huyện (Khảo sát xã hội của PAPI-UNDP): 0,4% (2018), so với 9% (2017), 16%(2016). Về bệnh viện xanh sạch đẹp: Tỷ lệ BV được đánh giá mức tốt (Cục QLMTYT): 60,7% (2018), so với 49% (2017); Nhà vệ sinh bệnh viện 80% đạt yêu cầu...Tuy nhiên còn một số hạn chế như: người dân còn phàn nàn về hạ tầng bệnh viện; cổng một số bệnh viện còn lộn xộn; một số nhà vệ sinh chưa sạch sẽ; một số nhân viên y tế cần niềm nở, vui vẻ hơn; thủ tục thanh toán còn rườn rà, phức tạp; công nghệ thông tin chưa đồng bộ.

PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra một số giải pháp như:

1. Cam kết, quyết định, sâu sát của Giám đốc các bệnh viện, Phó Giám đốc, các khoa, phòng

2. Tập huấn tinh thần thái độ, phong cách ứng xử, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, lưu ý nhà vệ sinh

3.Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Thông tư, Quyết định, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành.

4. Cải cách thủ tục hành chính: giảm thủ tục, thời gian chờ đợi

5. Công nghệ thông tin hướng tới  bệnh viện thông minh, EMR, hẹn khám, bệnh viện không giấy tờ, không tiền mặt

6.Công khai tài chính

7.Kiểm tra, giám sát, chấm điểm độc lập, công bố công khai

Về Đổi mới quản lý chất lượng bệnh viện

Tỷ lệ nằm ghép giảm: Bệnh viện Trung ương đạt 58% (2012) =>16,7% (2018), bệnh viện tuyến tỉnh: 47% (2012) => 11,4% (2018). Mức chất lượng bệnh viện toàn quốc theo 83 tiêu chí cải  thiện rõ rệt: 3,12% đạt 3 sao (2018) so với 2,77% đạt 2 sao (2017), 2,39% đạt 2 sao (2013).

Một số bệnh viện bước đầu có uy tín, được người nước ngoài lựa chọn (300.000 lượt KCB, 57.000 lượt điều trị nội trú), nhiều kỹ thuật cao được triển khai và chuyển giao (thông qua Đề án BV vệ tinh, 1816)

Tuy nhiên Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đưa ra một số hạn chế đó là:Vẫn còn nằm ghép trong vòng 24h, quá tải khoa khám bệnh ở một số BV tuyến Trung ương, tuyến cuối; Chuyển tuyến, chuyển viện còn khá cao; Thời gian nằm viện một số chuyên khoa chưa giảm; Chưa thực sự thu hút người nước ngoài, người Việt Nam khám chữa bệnh trong nước (40.000 lượt người ra nước ngoài, chi phí >2 tỷ USD); Yêu cầu nâng cao chất lượng; Nhiễm khuẩn chéo bệnh viện, kháng kháng sinh, an toàn bệnh nhân.

Một số giải pháp cũng được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đưa đó là tiếp tục thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện (QĐ 92/QĐ-TTg 2013);

Đề án bệnh vệ tinh (QĐ 774/QĐ-BYT 2013); Đề án luân phiên cán bộ (QĐ 1816/QĐ-BYT 2008); Tiêu chí chất lượng BV dựa trên kinh nghiệm quốc tế (QĐ 6858/QĐ-BYT 2016)

Bộ Y tế đã ban hành một loạt các Thông tư, văn bản về an toàn, xét nghiệm, chống nhiễm khuẩn, kháng kháng sinh, dinh dưỡng, tiết chế, chống nhiễm khuẩn…

Thực hiện Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 - 2025” (Quyết định 1718/QĐ-BYT 2019);  Đề án giảm người Việt Nam khám chữa bệnh và thu hút người nước ngoài KCB ở Việt Nam (Bộ Y tế đang xây dựng)

Thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh, kéo ngược dòng bệnh nhân từ Trung ương -> tỉnh -> huyện -> xã

Tiếp tục thực hiện 83 Tiêu chí chất lượng bệnh viện; Phấn đấu một số bệnh viện đạt tiêu chuẩn JCI; Phát triển cơ sở hạ tầng bệnh viện; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT: bệnh viện thông minh, Tele-medicine, Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe cá nhân

Đoàn chủ tọa Hội nghị

Về Đổi mới tài chính y tế, bảo hiểm y tế

Kết quả đạt được đó là: Nguồn thu bệnh tăng, chất lượng KCB tăng, thu nhập người lao động tăng nhờ thực hiện tự chủ và điều chỉnh giá dịch vụ

Bệnh viện có nguồn thu để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ người bệnh;

Người tham gia BHYT được hưởng gói quyền lợi khá rộng (trong khi mức đóng thấp); người nghèo, cận nghèo, chính sách… được hỗ trợ mức đóng BHYT.

Một số hạn chế như: Giá dịch vụ chưa tính đúng, tính đủ chi phí; Một số bệnh viện khó khăn trong thực hiện tự chủ; Mệnh giá BHYT thấp, quỹ BHYT không bao phủ các dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc, vật tư, tiện nghi mà người dân có điều kiện, có khả năng chi trả; Vướng mắc trong thanh toán KCB BHYT giữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH; Biên chế, hợp đồng

Giải pháp đã thực hiện được đưa ra như sau: Điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ; Thực hiện xã hội hóa, liên doanh liên kết, tự chủ; Triển khai lộ trình tiến tới BHYT toàn dân;

Bước đầu thực hiện đổi mới phương thức thanh toán chi phí KCB (định suất, thí điểm DRGs)

Giải pháp sắp tới được đồng chí Bộ trưởng đưa ra đó là:Tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ; TTg CP ban hành Nghị định thay thay thế NĐ 16/NĐ-CP; Bộ Y tế ban hành Thông tư giá dịch vụ theo yêu cầu, Thông tư liên doanh liên kết; Đa dạng các gói bảo hiểm y tế; Có giải pháp để hạn chế tác động không mong muốn của thông tuyến KCB BHYT trên toàn quốc (từ 2021); Tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh lạm dụng; BHYT thương mại

Về Đổi mới quản lý nhiễm khuẩn bệnh viện

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Kết quả đạt được như sau:

1. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn bước (KSNK)đầu thiết lập tại các BV (các khoa KSNK, nhân lực làm công tác KSNK);

2. Xây dựng hệ thống giám sát kháng kháng sinh (16 labo trọng điểm)

Hạn chế: Một số lãnh đạo bệnh viện chưa thật sự hiểu tầm quan trọng của chống nhiễm khuẩn nên chưa đầu tư nguồn lực hiệu quả; Khoa chăm sóc tích cực (ICU): thiết kế không hợp lý, quy trình cách ly không được tuân thủ; Thực hiện quy chế (rửa tay, trang phục, dụng cụ, sát trùng, tẩy trùng…) còn hạn chế

Phân loại, sàng lọc người bệnh chưa tốt dẫn đến lây chéo; Nhiều bệnh viện chưa thực hiện được quản lý kháng thuốc.

Giải pháp đã thực hiện được đưa ra như sau:Ban hành một số quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn; TT16/2018/TT-BYT quy định công tác KSNK; Kế hoạch hành động quốc gia KSNK 2016-2020; Hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn (2012, 2017);Tổ chức  một số khóa đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn và kháng kháng sinh.

Giải pháp sắp tới: Bộ Y tế Ban hành Thông tư quy định về khoa chăm sóc tích cực; Các bệnh viện bố trí lại khu vực lây nhiễm, cách ly hợp lý; Đầu tư thích đáng cho công tác KSNK nhiễm khuẩn và kháng kháng sinh (cơ sở, trang thiết bị, vật tư, đào tạo/tập huấn…); Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về KSNK.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe  PGS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, Khám chữa bệnh báo cáo tóm tắt 5 năm cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và khảo sát kết quả chỉ số hài lòng người bệnh toàn quốc 2018-2019; báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế về nội dung Xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp; báo cáo của BSCK2.Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc bệnh viện Mắt Bà Rịa- Vũng Tàu với nội dung Quản lý chất lượng và đổi mới phong cách để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và hài lòng người bệnh; Ths. Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính báo cáo về nội dung Hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập; TS. Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế báo cáo về nội dung Tham gia bảo hiểm y tế thương mại trong khám, chữa bệnh.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số tham luận từ các đại biểu địa phương nội dung như : kinh nghiệm của BHXH TP Hồ Chí Minh trong việc phối hợp chi trả dịch vụ khám, chữa bệnh; An ninh bệnh viện, an toàn cán bộ, viên chức người lao động trong Ngành Y tế; Kinh nghiệm tổ chức điều trị và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị

Trước đó, chiều 8/9/2019 diễn ra Hội thảo vệ tinh với chủ đề "Ứng dụng công nghệ mới phục vụ công tác khám, chữa bệnh, kinh nghiệm trong nước và quốc tế"   ./.

 

moh.gov.vn