Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Thư Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng các Thầy giáo, Cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

09:30 20/11/2020

Thư Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng các Thầy giáo, Cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

 

https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/thu-bo-truong-bo-y-te-chuc-mung-cac-thay-giao-co-giao-nhan-nay-nha-giao-viet-nam-20-11