Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

03:16 07/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 09/7/2018 của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng. Vào sáng ngày 07/8/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường Sở Y tế tỉnh An Giang

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Từ Quốc Tuấn-Bí thư Đảng ủy Sở Y tế, đồng chí Phan Vân Điền Phương-Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế, đồng chí Huỳnh Thiện Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế và các cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế

Đồng chí Từ Quốc Tuấn-Bí thư Đảng ủy Sở Y tế triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

 

Đồng chí Phan Vân Điền Phương-Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Sau khi cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế học tập các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đề nghị các đồng chí viết bài thu hoạch.

Đồng chí Huỳnh Thiện Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế

 

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang

 

 

Văn Phòng Sở Y tế tỉnh An Giang