Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Sức lan tỏa từ một phong trào

02:17 28/06/2019

Lúc sinh thời, công tác vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được Bác Hồ cho là một trong những công việc quan trọng bậc nhất. Bác đã đưa ra vấn đề vệ sinh phòng bệnh thành phong trào “Vệ sinh yêu nước”. Bác thường xuyên nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.

Tập huấn VSMT, Xử lý rác thải,, XD cầu tiêu và thực hiện 3 sạch tại H. Tịnh Biên

Trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa, sự gia tăng dân số và biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Môi trường sống bị tác động bởi khí thải, chất thải… ở một số nơi như khu công nghiệp, khu dân cư, làng nghề chưa được cải thiện; tài nguyên nước của hệ thống sông ngòi, kênh rạch, thậm chí cả một vùng biển bị ô nhiễm trầm trọng bởi các hóa chất công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, các chất thải trong nuôi trồng, sản xuất và sinh hoạt. Nó đã tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Trong khi ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo đảm vệ sinh môi trường của nhiều người, một số bộ phận cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Từ đó, nhiều dịch bệnh mới phát sinh, một số dịch cũ tái nổi lây theo đường tiêu hóa, hô hấp có xu hướng bùng phát trở lại. Đồng thời chúng ta đang phải đối mặt với những bệnh hết sức nguy hiểm không phải do truyền nhiễm, mà do môi trường và lối sống gây ra như tim mạch, ung thư, có chiều hướng ngày càng gia tăng. Do vậy, làm tốt công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; tăng cường ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân là những  việc làm thiết thực trong phòng chống bệnh tật. 

Đứng trước tình hình trên, phong tràovệ sinh yêu nước thông qua công tác vệ sinh phòng bệnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; sự tham mưu và tổ chức thực hiện của ngành Y tế; trong đó có sự phối hợp của ban ngành – đoàn thể các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự hưởng ứng tích cực của toàn dân. Những hoạt động đó được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức đã tạo ra sức lan tỏa như phong trào rửa tay xà phòng hay sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; phong trào nâng chất khóm, ấp sức khỏe; phong trào “ba sạch” (Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) do hội Liên hiệp phụ nữ phát động; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới đều có các tiêu chí về vệ sinh phòng bệnh. Nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch- vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Những phong trào và chương trình này đã tác động tích cực tới việc nâng cao nhận thức trong khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Để tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác, ngày 22/5/2019, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 2786/BYT-MT về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động phong trào vệ sinh yêu nước với 08 nội dung và 26 thông điệp tuyên truyền.

Ngày 02/7 hàng năm có ý nghĩa quan trọng qua những việc làm thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi về Phong trào "Vệ sinh yêu nước" của Hồ Chủ tịch. Quan điểm về “Vệ sinh yêu nước” của Bác là hết sức nhân văn, luôn mang tính thời sự nóng hổi; có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu sắc bởi có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, hạnh phúc của cá nhân, gia đình và cả cộng đồng. Ngoài ra còn tác động lớn đến giống nòi, tương lai dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước.

                                                                                                 Nguyễn Minh Thời

                                                                                                   TTYT Tịnh Biên

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang