Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác Y tế tỉnh An Giang năm 2020

02:12 13/03/2020

Trong năm 2019, căn cứ theo phương hướng nhiệm vụ ngành Y tế, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch công tác ngay từ đầu năm; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt các chỉ tiêu cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong toàn tỉnh. Các lĩnh vực về khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Y học cổ truyền, Dược và trang thiết bị Y tế, xây dựng cơ bản, hợp tác quốc tế, quản lý điều hành… đều được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, từng bước được nâng cao về chất lượng.

Theo báo cáo của Sở Y tế An Giang thì ngành Y tế đã đạt được 02 chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh giao là số giường bệnh/10.000 dân đạt 25,62%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 87,9%. Mạng lưới Y tế ở cả 3 tuyến được củng cố và tiếp tục phát triển, thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 05 đơn vị Y tế tuyến tỉnh: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, TT-GDSK và Kiểm dịch y tế quốc tế. Ngành còn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, ngành còn thực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để phát sinh các dịch bệnh mới. Ngành đã tiếp tục thực hiện tốt đề án cấp cứu đột quỵ dựa vào cộng đồng, kết hợp với Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, ngành còn xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “An Giang điện tử” ngành Y tế giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong năm 2020, Bs. Từ Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh ngành Y tế cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt kế hoạch số 48-KH/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang nhằm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và kế hoạch số 49-KH/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang nhằm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác Dân số trong tình hình mới”;

- Thực hiện sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố đa chức năng khám chữa bệnh, dự phòng và dân số; sắp xếp lại các phòng khám đa khoa khu vực huyện; đầu tư xây dựng cơ sở mới cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm, bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt và các trạm Y tế xã đạt chuẩn trong bộ tiêu chí về nông thôn mới;

- Tập trung thực hiện Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025”; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân, thực hiện tốt thí điểm bệnh án điện tử tại bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc. Tiếp tục phát triển một số chuyên ngành về Tim mạch, Mắt, Sản Nhi, Chấn thương chỉnh hình, ngoại khoa gan mật… tại các bệnh viện tuyến tỉnh thông qua hình thức bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện tuyến Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh.

Minh Hải – Thanh Phú

Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang