Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Đoàn Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh An Giang

07:56 19/03/2019

Đoàn công tác Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá (Quỹ PCTHTL) của Bộ Y tế đến giám sát và báo cáo tình hình thực hiện các quy định của Luật PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thành phần đoàn gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – phòng Nghiệp vụ Quỹ PCTHTL làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Thanh Bình – phòng Kế hoạch Tài chính  và bà Nguyễn Yến Ngọc – Ban Kiểm soát vừa tiến hành kiểm tra, giám sát về hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) năm 2018 tại Sở Y tế và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe được Sở Y tế An Giang phụ trách công tác PCTHTL. Qua báo cáo, đã có 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch, triển khai Luật PCTHTL và các quy định xử lý vi phạm; phát các nội dung truyền thanh, truyền hình và đăng tải trên Báo An Giang… Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu PCTHTL, tập huấn về công tác PCTHTL ở các trường, phòng giáo dục huyện, thành phố, các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2013 – 2018, Đoàn đã đi giám sát thực địa tại các đơn vị: Sở Y tế An Giang, Tỉnh Đoàn, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, khách sạn Ngọc Giang, UBND huyện Tịnh Biên, Trường THCS Lê Hồng Phong (Tịnh Biên). Qua đó Đoàn đã đánh giá công tác PCTHTL được triển khai khá tốt trên địa bàn tỉnh An Giang; đồng thời cũng đã góp ý: đề nghị Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo biển báo cấm hút thuốc lá và đưa quy định cấm hút thuốc vào quy chế nội bộ của đơn vị; tăng cường lồng ghép các hoạt động PCTHTL; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyến dưới.

Thanh Phú – T4G

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang