Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

HỘI ĐÔNG Y THỊ XÃ TÂN CHÂU LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN KHÉO

09:52 17/01/2019

Hội Đông y huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu ) được UBND tỉnh An Giang ký quyết định thành lập vào 1983. Trong quá trình thành lập hội trãi qua 05 lần đại hội. Về cơ cấu bộ máy tổ chức của hội có 01 cán bộ lãnh đạo hội, 01 ủy viên thư ký, 03 lương y hợp đồng công việc ở phòng chẩn trị Đông y-châm cứu trực thuộc hội. Bộ máy BCH của hội không ngừng được kiện toàn và củng cố hệ thống tổ chức Hội toàn thị có 14/14 xã, phường.

Trên cơ sở quán triệt, nhận thức những quan điểm nhất quán đó, mặt dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở, vật chất, nguồn nhân lực, nhất là nguồn quỹ Hội, nhưng với tinh thần quyết tâm của BCH, CBHV Hội Đông y Thị xã Tân Châu, nhân dân địa phương, xác định dù khó khăn như thế nào cũng phải vận động từ nguồn xã hội hóa xây dựng có quỹ hội để Đông y địa phương phát triển Đông y bền vững.     

I. Các giải pháp và kết quả đạt được công tác xã hội hoá trong những năm qua:

Hội Đông y huyên Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu) được UBND tỉnh An Giang ký quyết định thành lập vào năm 1983. Trong quá trình thành lập hội trãi qua 05 lần đại hội. Về cơ cấu bộ máy tổ chức của hội 01 cán bộ lãnh đạo hội, 01 ủy viên thư ký, 03 lương y hợp đồng công việc ở phòng chẩn trị Đông y – châm cứu trực thuộc hội. Bộ máy BCH của hội không ngừng được kiện toàn và củng cố hệ thống tổ chức Hội toàn thị xã có 14/14 xã, phường.

1. Công tác tuyên truyền vận động:

Sau khi Đảng và nhà nước có chủ trương xã hội hoá lĩnh vực y tế nhằm huy động nguồn lực của cộng đồng và xã hội phục vụ cho công tác chăm lo sức khoẻ nhân dân. Hội Đông y thị xã Tân Châu thực hiện chủ trương xã hội hoá của Đảng cva2 nhà nước ở một mảng nhỏ là chăm lo sức khoẻ nhân dân là động lực phát triển Đông y bền vững trong tình hình hiện nay.

2. Hiệu quả từ công tác vận động xã hội hóa Đông y trên địa bàn Thị xã:

Trong điều kiện kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc vận động xã hội hoá để phát triển Động y trong thời gian qua, Hội luôn xác định công tác xã hội hoá là một việc làm quan trọng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá Đông y, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Từ nguồn xã hội hoá CBHV đã tự nguyện đóng góp hơn 25 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở chẩn trị trong toàn thị xã. Hệ thống tổ chức hoạt động đông y, đông dược ngày càng được củng cố và phát triển; công tác xã hội hoá về khám chữa bệnh bằng đông y đã đạt được nhiều kết quả tích cực, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại ở một số cơ sở phòng chẩn trị được nâng cao;  Người dân đồng tình ủng hộ chủ trương xã hội hoá về phát triển đông y của Đảng, Nhà nước phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người hành nghề đông y, đông dược. Những địa phương có mô hình tiên tiến về phát triển đông y như: xã Vĩnh xương, xã Phú Lộc, xã Tân An, xã Long An, nổi bậc là phường Long Phú, xã Vĩnh xương, xã Châu Phong, phường Long Hưng có phong trào mạnh nhất về xây dựng và phát triển đông y trong toàn thị xã.      

3. Xã hội hoá Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn:     

Bằng nguồn chương trình đào tạo nghề của Chính phủ 1956/CP. Hội Liên kết với TTĐY – CC tỉnh An Giang mở 03 lớp kỷ năng khám chữa bệnh bằng Đông y- Châm cứu khóa , 02 lớp xoa bóp, vay ấn huyệt. Tổng số học viên 150, tổng số tiền 375.000.000 đồng.

4. Đánh giá chung:

Hội phối hợp với Ban Tuyên Giáo thị ủy tham mưu Thường trực thị uỷ tổ chức triển khai cho các cấp uỷ Đảng, các chi Đảng uỷ trực thuộc, Chính quyền, các ngành trong khối y tế, đoàn thể liên quan đã tạo ra sự chuyển biển biến mới trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và cán bộ, hội viên, đặt biệt là vai trò trách nhiệm lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền về phát triển nền Đông y và Hội Đông y địa phương trong tình hình mới, góp phần thực hiện chích sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân, do đó, đã đạt nhiều kết quả khả quan, một số kết quả đạt được tốt so với từng nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị 24-CT/TW và kế hoạch 15-KH/TU.

5. Những mặt làm được:

Qua 5 năm nổ lực phấn đấu thực hiện chỉ 24-CT/TW của Ban Bí thư, kế hoạch 15-KH/TU về phát triền nền đông y và Hội đông y trong tình hình mới đã đạt một số thành tựu tích cực, tổ chức mạng lưới đông y phát triển đều khắp đến tận khóm, ấp, xây dựng được mô hình mới, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng thực hiện chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Đảng và Nhà nước, chủ trương của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, thật sự là niền tin của dân, nhất là người dân nông thôn, lao động thành thị, đồng bào dân tộc, tôn giáo và biên giới, góp phần thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh cho dân bằng đông y, kết hợp đông tây y, góp phần quan trọng đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân về YDHCT.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Hoàn thiện mạng lưới tổ chức các cấp Hội Đông y địa phương theo mô hình cơ quan Hội gắn liền với phòng chẩn trị có thu phí một phần góp gây quỹ hội và tạo việc làm cho CBHV, lương y, đồng thời có cơ sở làm nơi nghiên cứu ứng dụng KHKT về lĩnh vực Đông y và là nơi thực hành cho học viên dự học các lớp đông y.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại cho khoa YHCT Bệnh viện Đa khoa Tân Châu và có kế hoạch tăng giường bệnh từ 10 – 15 (có giường lưu).

- Đẩy mạnh kế thừa, phát huy, phát triển nền Đông y Việt Nam, kết hợp đông tây y, từng bước hiện đại hoá nền đông y, đông dược địa phương.

- Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ y, Bác sỹ, lương y chuyên ngành Đông y để có lực lượng thầy thuốc Đông y dồi giàu, đủ đáp ứng nhu cầu phất triển nền Đông y và Hội Đông y trong những năm tiếp theo. 

- Khuyến khích người dân trồng cây thuốc tại vườn, bờ ao vừa làm rau, làm cảnh, vừa làm thuốc trị bệnh. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần xác định nhu cầu dược liệu phục vụ công tác khám chữa bệnh và bào chế thuốc đông dược để có hướng trồng tập trung tại các chi hội khóm, ấp.

Hội Đông y thị xã Tân Châu

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang