Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang triển khai thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

09:48 18/05/2020

Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tác động, biến đổi các vật chất tự nhiên thành những vật phẩm đáp ứng nhu cầu sinh tồn của con người và là yếu tố cần thiết cho sự phát triển của một xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình lao động con người phải đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn, tác động từ yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của người lao động. Để giảm thiểu đến mức tối đa những thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gây ra, mỗi cơ sở sản xuất cần phải thiết lập các biện pháp đảm bảo “An toàn, vệ sinh lao động”.

Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở lao động, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, bảo đảm tính mạng của người lao động, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang (TTKSBT) triển khai thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, nội dung cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền: Treo băng rôn tại trụ sở TTKSBT với thông điệp “Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020”; viết bài tuyên truyền đăng trên trang Web của đơn vị và Bản tin Sức khỏe của ngành Y tế An Giang; hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tập huấn văn bản pháp luật về công tác ATVSLĐ cho các doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực giám sát, quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp: Cử viên chức tham dự các lớp tập huấn về quan trắc môi trường lao động và các kỹ thuật thăm dò chức năng trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch hiệu chuẩn trang thiết bị quan trắc môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Cung cấp mẫu tài liệu truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 (tờ rơi, áp phích, sản phẩm truyền hình, sản phẩm truyền thanh,…) cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thông qua sự hỗ trợ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động.

- Phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Ths. Huỳnh Thị Hồng Giang

Khoa SKMT-YTTH-BNN

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang