Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các ĐVSN của BYT

08:33 09/07/2018

Ngày 04/7/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4286/QĐ-BYT Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế
Responsive image

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 08/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế và các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Có thể tại Quyết định tại đây:Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang