Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Thành phố Long Xuyên tiếp Đoàn kiểm tra công nhận Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh An Giang

01:38 10/10/2018

Ngày 05/10/2018, Đoàn kiểm tra loại trừ bệnh phong (LTBP) quy mô cấp huyện tỉnh An Giang phối hợp với Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan giám sát), tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm tra và công nhận LTBP quy mô cấp huyện tại Thành phố Long Xuyên

Đến tham dự hội nghị có:

- Ông. Bùi Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh.

- Ông. Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh An Giang.

- Ông. Huỳnh Mộng Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh An Giang.

- Ông. Nguyễn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPLX.

- Ông. Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Trung tâm y tế TPLX

- Đại diện Đoàn kiểm tra LTBP quy mô cấp huyện tỉnh An Giang, gồm có: Thị xã Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn và huyện Chợ Mới.

- Cùng các thành viên Ban chỉ đạo LTBP TPLX, Phó chủ tịch UBND và Trưởng trạm y tế 13 phường, xã.

Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm y tế TPLX và 03 phường, xã: Mỹ Bình, Mỹ Thới và Mỹ Thạnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành chấm điểm theo Phụ lục 2: Hướng dẫn kiểm tra, công nhận LTBP ở quy mô cấp huyện (Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 06 năm 2013):

KẾT QUẢ: TPLX đạt 290,6/290 điểm chuẩn, tỷ lệ 100,2%, xếp loại Xuất sắc và đã được Đoàn kiểm tra LTBP quy mô cấp huyện tỉnh An Giang công nhận đạt tiêu chí LTBP ở quy mô cấp huyện tại TPLX, ngày 05/10/2018.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

BSCKI. PHẠM HỒNG THANH, ĐT: 0918 144 259

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KH-NV, TRUNG TÂM Y TẾ TPLX

 

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang