Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Bình xét thi đua năm 2018 ( khối 4 ) các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang

09:09 11/01/2019

Sáng ngày 08/01/2019, Cụm thi đua khen thưởng ( khối 4 ) trong khối thi đua ngành Y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang họp bình xét thi đua năm 2018 các Trung tâm Y tế 2 chức năng.

Đến tham dự hội nghị, gồm có:

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế An Giang, Ông Huỳnh Thiện Nhân - chánh văn phòng Sở Y tế.

- Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, Ông Huỳnh Mộng Hùng - Phó Giám Đốc.

- Về phía địa phương có Ông. Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, trưởng cụm, chủ trì.

- Cùng các ông, bà là lãnh đạo Trung tâm Y tế 11 huyện, thị, thành phố, các ông bà là trưởng, phó phòng TCHC các Trung tâm Y tế.

Năm 2018 là năm thứ 2 thực hiện bộ tiêu chí cho khối dự phòng đánh giá Trung tâm Y tế  tuyến huyện nhằm đánh giá công tác Y tế dự phòng tại các Trung tâm Y tế và định hướng phát triển hệ thống Y tế dự phòng tuyến huyện trong tương lai. Nhưng là năm đầu tiên cho 10 huyện thị thực hiện Trung tâm Y tế 2 chức năng, 01 Trung tâm Y tế 01 chức năng.

Kết quả chấm điểm và xếp hạng chung như sau: Trung tâm Y tế huyện An Phú: 3.96; Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên: 3.60; Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: 3.50; Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn: 3.41; Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn: 3.40; Trung tâm Y tế huyện Châu Thành: 3.39; Trung tâm Y tế Tân Châu:3.36; Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc: 3.26; Trung tâm Y tế huyện Châu Phú: 3.21; Trung tâm Y tế Phú Tân: 3.20; Trung tâm Y tế Chợ Mới: 3.11.

Ds Khổng Thị Hồng Duy( phòng KHNV- TTYT TPLX)

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang