Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn công tác Văn thư, lưu trữ năm 2018

10:32 12/07/2018

Vào lúc 08 giờ, ngày 12/7/2018, Sở Y tế phối hợp với Chi Cục Văn thư, lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn công tác Văn thư, lưu trữ năm 2018
 

Để tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ. Sở Y tế phối hợp với Chi Cục Văn thư, lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức Sở Y tế và các đơn vị Y tế tuyến tỉnh một số nội dung chủ yếu về công tác lưu trữ:

- Lập danh mục hồ sơ của các khoa, phòng;

- Lập hồ sơ công việc của cá nhân;

- Phân loại tài liệu lưu trữ và xác định thời hạn bảo quản, lưu trữ tại cơ quan;

- Tra cứu, cập nhật vào phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ (Sở Y tế);

- Triển khai Thông tư 53/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Y tế

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang