Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Đảng bộ Trung tâm Y tế Tp. Châu Đốc “Học tập và làm theo Bác về tấm gương làm việc trách nhiệm”

01:45 13/03/2020

Đã hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…, thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết. Học tập tinh thần và trách nhiệm phục vụ nhân dân của Bác Hồ cần xuất phát từ sự tự giác của chính bản thân mỗi người.

Đối với Đảng bộ Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc đã và đang “học tập và làm theo Bác về tấm gương làm việc trách nhiệm” như sau:

Trong công việc, mỗi người đều giữ một vị trí, vai trò nhất định ở cơ quan, đơn vị, tổ chức mà mình tham gia và là thành viên; do vậy, phải có trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức đó. Trách nhiệm chính là phần việc được giao, là điều phải làm, phải gánh vác hoặc nhận lấy về mình theo cương vị, chức trách. Nó được hình thành trên cơ sở những quy định của luật pháp, quy định, quy chế, thỏa thuận, điều lệ của tổ chức, đơn vị mà mình là thành viên.

Bên cạnh trách nhiệm với cơ quan, tổ chức, mỗi người đều là công dân của một quốc gia, dân tộc; do vậy, phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp, xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Đối với người cán bộ, đảng viên, yêu cầu, đòi hỏi về tinh thần trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ còn cao hơn nhiều. Cùng với trách nhiệm, nghĩa vụ với tư cách là công dân, người cán bộ, đảng viên còn phải tiên phong, gương mẫu đi đầu về tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc, trong rèn luyện và thực hành đạo đức, lối sống, nêu gương, cũng như tuân thủ nghiêm Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm,…

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - là một mẫu mực về tinh thần làm việc trách nhiệm, hết lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người định nghĩa về tinh thần trách nhiệm bằng những từ ngữ rất giản dị, dễ hiểu: “Tinh thần trách nhiệm là: nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”, là “khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy,... là không có tinh thần trách nhiệm”. Người yêu cầu, nhắc nhở, bất kỳ ai, dù ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm; “đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm, bổn phận của mình trước dân tộc, nhân dân và trước Đảng, Đảng bộ Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Đó là đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các khoa phòng, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo NQTW4, khóa XI và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao đạt được những thành tựu quan trọng như thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ viên chức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị, của ngành, nhiều phong trào hoạt động thi đua đạt hiệu quả, chất lượng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng nâng lên, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc đã không ngừng cải tiến lề lối làm việc theo yêu cầu của Đảng ủy và đơn vị đề ra, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và công đoàn viên. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy tính dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, cán bộ viên chức, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ, đơn vị vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bài học rút ra từ đó chính là chúng ta dù ở bất kỳ vị trí công việc nào cũng phải là “công bộc” của dân, phải hết lòng phục vụ nhân dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân thì phải hết sức tránh; phải đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết, phải chú ý giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân. Vì thế trong năm 2020, Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc sẽ tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng,...; kiểm soát phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, phòng chống các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường,..) và thực hiện tốt các tiêu chí về y tế ở 2 xã nông thôn mới.

Bs. Salayman - TTYT TP. Châu Đốc

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang