Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019

01:04 19/05/2019

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Ngày 22/4/2019, Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế đã có Công văn chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) năm 2019 gửi các địa phương. Thời gian phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4/2019-15/5/2019 và có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019 và lồng ghép với các hoạt động của ngày Lễ lớn 30/4- 1/5 hoặc các lễ hội của địa phương với chủ đề: “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

Mục đích của Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

Niềm vui và hạnh phúc khi có nước sạch về

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 với các hoạt động, cụ thể như: Treo băng ron với thông điệp “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”; tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác Sức khỏe môi trường cho tuyến huyện và tuyến xã; phổ biến, tuyên truyền cho tất cả cán bộ viên chức của đơn vị về công tác quản lý chất thải y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát vệ sinh, chất lượng nước của 190 cơ sở cấp nước; Xây dựng Công văn chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng như:

  • Treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với nội dung về NS&VSMT nông thôn, vệ sinh cá nhân để giáo dục nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về NS&VSMT.
  • Lồng ghép với các hoạt động của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, trường học, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân ở địa phương tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình, duy tu bão dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh.
  • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt do các cơ sở cấp nước tập trung cung cấp. Tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo nước sạch cung cấp cho người dân như: Thường xuyên kiểm tra vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh hệ thống sản xuất nước và chất lượng nước thành phẩm.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp xử lý, trữ nước, sử dụng nước an toàn cho hộ gia đình, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm, đồng thời phổ biến cho người dân về việc thông tin phản ánh cho các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện nước cấp của các cơ sở không đảm bảo vệ sinh.

* Một số thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT năm 2019:

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường.

2. Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

3. Xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn hộ gia đình góp phần bảo vệ sức khỏe của con bạn, chính bạn và gia đình bạn.

4. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.

5. Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ em.

6. Hãy để trẻ em được phát triển trong môi trường văn minh với nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

7. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

8. Toàn dân chung tay thực hiện cấp nước an toàn vì một cuộc sống đẹp hơn.

9. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh-sạch-đẹp.

10. Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

 Ks. Nguyễn Thị Vững Vàng-Khoa SKMT&SKTH-TTYTDP tỉnh An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang