Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

10 năm nhìn lại việc thực hiện chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện An Phú

01:50 12/06/2019

An Phú là huyện biên giới có đường biên dài 42 km giáp với Campuchia. Toàn huyện có 12 xã và 2 thị trấn; có 04 cửa khẩu quốc gia (01 cửa khẩu chính Long Bình, 03 cửa khẩu phụ là Đồng Đức, Bắc Đai, Vĩnh Hội Đông).

Dân số 177.479 người (theo số thông kê của huyện), số hộ 42.915 hộ Trên 70% dân số sống bằng sản xuất nông nghiệp, một số hộ kinh doanh và dịch vụ buôn bán nhỏ. Dân cư phân bố theo trục lộ và ven sông kênh rạch, mặt bằng dân trí tương đối thấp so với các huyện trong Tỉnh.

Trước năm 2005, huyện An Phú tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch < 35 %; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh < 33%, đa số người dân đều sử dụng chung nguồn nước Sông Hậu, nước kênh rạch; việc đi tiêu trên sông rạch, chăn thả rong gia súc, gia cầm khá phổ biến, làm cho nguồn nước ô nhiểm do đó tỷ lệ người dân mắc các bệnh đường tiêu hóa khá cao.

Năm 2010 đến nay, chính quyền các cấp đã đầu tư xây dựng các cụm tuyến dân cư, hệ thống cung cấp nước sạch được đầu tư xây dựng số hộ sử dụng tăng từ 3-5% năm. Đi kèm theo đó là việc xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh cũng được chính quyền, Ban ngành – đoàn thể các cấp quan tâm vận động; đặc biệt sau năm 2010 dự án Bạn hữu Trẻ em đã tài trợ kinh phí xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Trung tâm Y tế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi kích hoạt “Cộng đồng chấm dứt đi tiêu bừa bãi” gọi tắt là CLTS được người dân đồng tình ủng hộ. Ngoài những đối tượng được tài trợ xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh như đã nêu, các biện pháp khác cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ cầu tiêu hợp vệ sinh huyện tăng nhanh trong những năm qua là do; được sự chỉ đạo của UBND huyện các địa phương thống kê từng nhóm đối tượng cụ thể Cán bộ đảng viên, công nhân viên, giáo viên… nói chung là người có hưởng lương, nếu nhà chưa có cầu tiêu hợp vệ sinh thì phải cam kết xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh. Qua 10 năm thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn công tác vận động đã đạt kế quả như sau: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 88.10%. Tỷ lệ hộ xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh đạt 83.39%. Với kết quả trên hơn 2/3 số xã đạt theo lộ trình xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới của huyện.

Nhìn chung, Trung tâm Y tế huyện An Phú đã vận dụng hiệu quả nguồn tài trợ nguồn tài trợ Dự án Bạn hữu trẻ em đối với chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đặc biệt là xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh, được nhiều đoàn tham quan các tỉnh về học tập kinh nghiệm, làm tốt vai trò tham mưu với chính quyền địa phương, được  sự hỗ trợ tích cực từ các ban ngành liên quan giúp cho ngành Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ys. Nguyễn Tấn Lợi - TTYT huyện An Phú

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang