Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

10:25 10/08/2018

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền (sau đây viết tắt là Chỉ thị 17/CT-TTg). Ủy ban nhân tỉnh An Giang đã ra Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 về việc Ban hành Kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang

Theo Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao nhiệm vụ như sau:

1. Sở Y tế tỉnh An Giang:

- Tổ chức, triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;

- Chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Phòng Y tế huyện, thị, thành phố rà soát danh sách các cơ sở hành nghề có giấy phép hoạt động còn hiệu lực, các cơ sở có giấy phép hoạt động hết hiệu lực và các cơ sở không phép;

- Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và với các bộ phận chuyên môn của Sở, ban ngành.

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn về việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược, mỹ phm; chú trọng kiểm tra việc mua bán thuốc, mỹ phm không hóa đơn chứng từ hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, dạng bào chế, số đăng ký, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, số lô, hạn dùng...).

+ Phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan chức năng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan tiến hành điều tra truy tìm tận gốc các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc, mỹ phm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép sản xuất, lưu hành.

- Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm chủ động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Y tế, ưu tiên kiểm nghiệm và trả kết quả sớm đối với các mẫu do đoàn kiểm tra lấy, công khai kết quả kể cả các kết quả đảm bảo chất lượng cũng như kết quả không đảm bảo chất lượng.

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Thanh tra Sở Y tế thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn, tập trung vào các nội dung: đăng ký bản công bố sản phẩm; ghi nhãn, quảng cáo; điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kết hợp lấy mẫu sản phẩm kiểm nghiệm, đánh giá chỉ tiêu đã công bố, xử lý nghiêm và công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

2. Sở, ban ngành liên quan: Chủ động triển khai các nội dung được UBND tỉnh giao, cử cán bộ chuyên môn tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Sở Y tế chủ trì và định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế.

3. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Y tế quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;

- Xây dựng kế hoạch, ban hành Quyết định kiểm tra cụ thể đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn quản lý. Chú trọng các cơ sở không phép.

Có thể tải văn bản: Tại đây

Văn Phòng Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang