Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế An Giang

08:01 26/11/2019

Vào ngày 25/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2811/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang