Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn điều tra nghiên cứu về phòng, chống tác hại của thuốc lá

01:30 17/08/2018

Sáng ngày 15/8/2018, Trung tâm TT-GDSK An Giang tổ chức lớp tập huấn điều tra nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng thuốc lá và kết quả thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018.

Tham dự lớp tập gồm 26 điều tra viên là cán bộ truyền thông thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ngoài các nội dung triển khai về biểu mẫu, cách đặt câu hỏi khi phỏng vấn người dân, Ban tổ chức lớp còn bố trí thêm cho các điều tra viên tiến hành điều tra thử tại các hộ gia đình ở khu vực Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên.

 

 

 

các điều tra viên tiến hành điều tra thử tại các hộ gia đình ở khu vực Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên.

Được biết, sau khi tập huấn các điều tra viên sẽ tiến hành triển khai tại 03 địa bàn: Tp. Long Xuyên, Huyện Châu Phú và An Phú với tổng số hộ gia đình được phỏng vấn là 2.400 hộ.

Minh Hải – T4G An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang