Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức - Lần 2

09:49 29/07/2020

Thực hiện Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung Phụ lục Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1/ Chỉ tiêu:

a) Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên: 124 người;

b) Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: 84 người.

2/ Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3/ Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Xem file đính kèm

4/ Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 29/7/2020

5/ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

a) Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, số 09, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

b) Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung Tâm Y tế huyện Tịnh Biên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên, đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6/ Phí xét tuyển

a) Mức thu phí xét tuyển hồ sơ vào Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên: 400.000 đồng/thí sinh;

b) Mức thu phí xét tuyển hồ sơ vào Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: 500.000 đồng/thí sinh.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB-SYT