Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tiêu chí xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy và hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2017

01:41 20/03/2018

Ngày 15 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh chế độ hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy và hệ liên thông năm 2017.

Nhằm công khai, minh bạch và đảm bảo tính công bằng trong việc xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh chế độ hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy và hệ liên thông năm 2017 đã ban hành Quy định tiêu chí xét chọn theo các quy định của pháp luật.

TCCB SYT

Tài Liệu đính kèm:Tải về