Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Hội nghị triển khai các Thông tư mới nhất của Bộ Y tế

02:49 11/07/2018

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 11/7/2018, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai các Thông tư mới nhất của Bộ Y tế để các đơn vị Y tế trong tỉnh cập nhật kịp thời, thực hiện các nội dung đúng theo quy định.
 

Tại Hội nghị, Sở Y tế tỉnh An Giang triển khai các Thông tư như sau:

- Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quiy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế về việc quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Thông tư 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế về việc quy định về chất lượng dược liệu.

- Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

 

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang