Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn công tác xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật tỉnh An Giang năm 2019

05:09 11/03/2019

Sáng ngày 11/3/2019, Phòng Thương binh xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh xã hội phối hợp với Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn công tác xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật tỉnh An Giang năm 2019.

Bs. Nguyễn Văn Chinh – Phó Giám đốc Trung tâm GĐYK tỉnh

Đến dự có ông Phan Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh, đại diện Hội đồng Giám định y khoa tỉnh có Bs. Nguyễn Văn Chinh – Phó Giám đốc Trung tâm GĐYK tỉnh; thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Trưởng Trạm y tế, cán bộ công chức phụ trách công tác lao động - thương binh và xã hội các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện theo thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ LĐ-TBXH và hướng dẫn một số nội dung thủ tục về giám định y khoa để xác định dạng tật và mức độ khuyết tật theo thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 và một số nội dung liên quan về nghiệp vụ y tế hỗ trợ địa phương xác định mức độ khuyết tật.

Được biết, thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019, thông tư này thay thế cho thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC-BGĐDT ngày 28/12/2012 của Bộ LĐ-TBXH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Theo đó thì UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy chứng nhận khuyết tật; trường hợp Hội đồng cấp xã không xác định được mức độ khuyết tật sẽ giới thiệu người dân đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để xác định mức độ khuyết tật.

Minh Hải – T4G An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang