Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Bệnh viên Tim mạch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

03:32 11/09/2018

Thực hiên Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018.

 

Bệnh viện Tim mạch An Giang thông báo xét tuyển viên chức năm 2018, như sau:

1/ Tuyển dụng 15 Bác sĩ chuyên khoa nôi;

2/ Tuyển dụng đặc cách 23 chỉ tiêu: 08 Bác sĩ, 01 Dược sĩ đại học, 03 Dược sĩ trung học, 06 Cử nhân điều dưỡng, 02 điều dưỡng cao đẳng, 01 điều dưỡng trung học, 01 Cử nhân xét nghiệm, 01 Kỹ thuật viên gây mê hồi sức.

 Chi tiết xem file đính kèm.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB-SYT