Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Thị xã Tân Châu tiến hành các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống Sốt xuất huyết năm 2020

04:52 30/06/2020

Thực hiện kế hoạch số 1201/SYT-NVY ngày 13/5/2020 của Sở y tế An Giang về việc phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết.

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát và lan rộng; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thay đổi hành vi trong phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết.

Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu xây dựng kế hoạch số 418/KH-TTYT ngày 02/6/2020 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống Sốt xuất huyết lần thứ 10 năm 2020, trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống Sốt xuất huyết (15/6/2020), toàn thị xã đã tiến hành truyền thông trực tiếp và gián tiếp như:

- Phân phối đến 14 Trạm y tế xã, phường tổng số 21.600 tờ bướm tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; 150 áp phích, 16 băng rôn.

- Treo 16 băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu:

  + Nhiệt liệt hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống SXH lần thứ X năm 2020;

  + “Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”;

  + “Diệt muỗi, diệt lăng quăng hàng tuần để phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika”.

  + Trạm y tế thực hiện 14 cuộc nói chuyện với ban ngành, đoàn thể, y tế khóm-ấp, cộng tác viên y tế, có 528 người tham dự.

              + Tổ chức truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình có 20.624 lượt người nghe.

- Phối hợp phát thanh tuyên truyền phòng bệnh SXH trên hệ thống loa địa phương toàn thị xã 98 lần, tổng thời lượng phát 490 phút.

- Thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống Sốt xuất huyết đợt II/2020.

            Với nhiều hoạt động nêu trên, thị xã Tân Châu đã góp phần thiết thực vào phòng chống bệnh Sốt xuất huyết chủ động, không để dịch bệnh tiếp tục phát sinh/./

                                                                                                   

Nguyễn Phú Hữu - TTYT TX Tân Châu

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang