Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dân số

09:24 13/12/2019

Huyện Thoại Sơn, hiện nay, hầu hết cấp xã/thị trấn trên địa bàn huyện đều có trang bị tương đối đầy đủ máy tính, kết nối mạng nội bộ và internet (trừ một số xã ở còn lại chưa có máy vi tính cho công tác dân số).

Song song với việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, trong thời gian gần đây, công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dân số tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được quan tâm, đẩy mạnh với việc triển khai phần mềm ứng dụng Mis trong công tác chuyên môn và quản lý dân số. Ngoài các phần mềm thông thường như soạn thảo văn bản, bảng tính, truy cập email, đến nay các xã, thị trấn đã ứng dụng các phần mềm chuyên ngành dân số.

Khó khăn lớn nhất hiện nay trong ứng dụng CNTT ở cấp xã, đặc biệt là các xã thiếu trang thiết bị tin học như máy tính, máy in… khó khăn trong việc quản lý dữ liệu cũng như xử lý công việc. Việc ứng dụng CNTT cơ bản vẫn chỉ là đánh máy văn bản, nối mạng Internet để cập nhật, theo dõi tin tức.

Bên cạnh đó, một khó khăn, trở ngại cho việc ứng dụng CNTT đó là thói quen và quy trình quản lý. Mặc dù có hệ thống mạng nội bộ, kết nối internet, nhưng thông tin trao đổi qua mạng chưa nhiều, vẫn phải dùng văn bản giấy để chỉ đạo tổ chức thực hiện, báo cáo công việc chứ chưa áp dụng phương thức quản lý bằng hệ thống CNTT. Nhiều cán bộ dân số cấp xã chưa sử dụng máy tính thông thạo trong công việc.

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ứng dụng CNTT ở cấp xã, thị trấn vào công tác Dân số cần phải có một lộ trình dài hạn và giải pháp tổng thể mà các ngành chức năng của huyện cần quan tâm, hỗ trợ cho cơ sở. Một trong các mục tiêu ứng dụng CNTT cho công tác Dân số của huyện  đến năm 2020 các xã, thị trấn có mạng nội bộ và kết nối internet để sử dụng phần mềm Mis. Thực hiện việc kết nối liên thông văn bản điện tử thông suốt từ cấp tỉnh-huyện đến cấp xã”.cần có kế hoạch ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính dân số ứng dụng phần mềm Mis dân số trong giai đoạn sắp tới tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Với việc nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, viên chức dân số cấp xã, việc triển khai ứng dụng CNTT về dân số ở cấp xã sẽ được thông suốt, hiệu quả hơn, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh để công tác dân số góp phần xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước.

Ngô Vũ Phương

CBCT. Dân số - xã Định Thành, Thoại Sơn

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang