Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật năm 2019

09:34 24/06/2019

Ngày 21/06/2019, Công đoàn ngành Y tế An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật năm 2019 cho hơn 40 cán bộ công đoàn không chuyên trách là Ủy viên Ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, đại biểu được các Báo cáo viên trình bày các Luật, Thông tư, Quyết định liên quan đến lĩnh vực Y tế, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Hồng Thắng – Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn lao động tỉnh An Giang báo cáo các nội dung chính trong Luật Lao động về thực hiện các quy định hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, việc chấm dứt hợp đồng lao động và chế độ thôi việc; chế độ tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động; những quy định đối với lao động nữ; chế độ bảo hiểm xã hội…

Bs.CKII Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang báo cáo Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”; Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/07/2016 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp.

Bs. Văn Hiển Tài – Phó Giám đốc Trung tâm TT-GDSK An Giang báo cáo Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và 1 số quy định về xử phạt khi vi phạm Luật này.

Qua hội nghị này, cán bộ công đoàn ngành Y tế được cung cấp những kiến thức cơ bản về quy định của Pháp luật để tư vấn, giải đáp những thắc mắc của đoàn viên công đoàn tại đơn vị.

Minh Hải – T4G An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang