Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông vận động và tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền về dân số phát triển năm 2019

01:35 15/07/2019

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên kết hợp Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông vận động và tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền về dân số phát triển năm 2019

Công tác tham mưu là một việc cần người có năng lực chuyên môn, tinh thông về lĩnh vực mình phụ trách, có tính chuyên nghiệp cao và đồng thời phải cùng chịu trách nhiệm với cơ quan lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực mình tham mưu. Không nên hiểu đơn giản tham mưu chỉ là giúp việc, là bảo sao làm vậy. Tuy nhiên, việc tham mưu của CCVC chủ yếu trong phạm vi công việc được phân công, chứ chưa có nhiều người nỗ lực nghiên cứu để tham mưu cho sự phát triển của cả hệ thống, nhằm tạo ra sự thay đổi hay cải cách có tính chiến lược và tạo đột phá trong công việc.

Chiều ngày 10/07/2019, tại hội trường Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên. Ông Văn Kim An, Giám đốc Chi cục Dân Số tỉnh An Giang tập huấn công tác này cho 36 viên chức  là lãnh đạo khoa, phòng, lãnh đạo13  Trạm Y tế phường xã và cán bộ dân số 13 phường xã thuộc Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân Số thành phố Long Xuyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được trang bị tất cả những kỹ năng về vận động, tham mưu, kỹ năng truyền thông trong thời kỳ mới thông qua mạng internet, mạng xã hội, kỹ năng giao tiếp và ứng xử nâng cao, một số kỹ năng sử dụng phương tiện truyền thông….Với mong muốn tất cả viên chức trong ngôi nhà chung phải cùng nhau rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng vận động, kỹ năng tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vì bệnh nhân thân yêu phục vụ, vì công cuộc cải tiến chất lượng phục vụ của Trung tâm Y tế.

Ds Khổng Thị Hồng Duy(TTYT-TPLX)

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang