Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Phường mỹ hòa tổ chức tọa đàm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

01:18 19/05/2019

Nhằm để nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Kế hoạch 113-KH/ĐU, ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về việc tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Qua đó cũng nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua, học tập của Đảng ủy phường Mỹ Hòa, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Sáng ngày 09/5/2019, Chi ủy chi bộ Văn phòng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân (VPĐU-HĐND-UBND) tổ chức buổi tọa đàm  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 gắn với 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  

Tham dự buổi tọa đàm, có đồng chí Dương Trùng Dương – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường cùng 29 cán bộ đảng viên trong chi bộ và các vị đại biểu, khách mời tham gia, đồng chí Trần Thị Ngọc Loan – phó bí thư Chi bộ – chủ tọa buổi tọa đàm. Đã điều hành và lắng nghe nhiều bài tham luận ở các ngành, nổi lên một số gương điển hình tiêu biểu như:

Tư pháp-Hộ tịch: Thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp-hộ tịch cho nhân dân; Văn Hóa Thông Tin: Chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân; Nông Nghiệp: Áp dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân; Bảo vệ dân phố:  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí -Minh về việc “ Nói đi đôi với làm ” xây cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời; Lao động Thương binh Xã hội: Thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt các vị đại biểu rất tâm đắc với bài tham luận của Trạm Y tế: Thực hiện và giải pháp cải tiến kỹ thuật, trong hoạt động phòng chống bệnh Đái Tháo Đường tại địa phương.

Buổi tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí sôi nổi trong việc tuyên truyền, học tập và làm theo Bác. Nhân rộng gương điển hình tiên tiến đối với các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Bs Nguyễn Quốc Danh – TYT Mỹ Hòa

Văn Phòng Sở Y tế An Giang