Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy đinh về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

08:30 02/03/2021

Ngày 25/02/2021, tại An Giang, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19

                 Tham gia hội nghị có, Bs. CKII. Từ Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nghiệp vụ Y; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phòng Y tế và Trung tâm Y tế 11 huyện, thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công tác triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn quy trình kiểm tra, quy trình xử phạt vi phạm hành chính; báo cáo kết quả kiểm tra giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; đánh giá việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế tư nhân.

Ảnh: Ds. Phạm Vĩnh Thăng – Chánh Thanh tra Sở Y tế triển khai quy trình xử phạt vi phạm hành chính

                  Thông qua hội nghị, Sở Y tế thành lập 12 đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 24/02/2021 – 31/03/2021. Trong đó: 01 đoàn tuyến tỉnh do Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 11 đoàn tuyến huyện, thị xã, thành phố do Phòng Y tế làm Trưởng đoàn phối hợp Trung tâm Y tế huyện. Nhằm kiểm tra, hạn chế tối đa sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp, trường học…/.

Thanh Phú – TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn phòng Sở Y tế An Giang