Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang thành lập các đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm

08:55 13/02/2020

Căn cứ Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh”. Ngày 05/02/2020, ông Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang đã ký ban hành Quyết định số 138/QĐ-KSBT về việc thành lập các đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm.

Cụ thể theo Quyết định thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang thành lập 04 đội đáp ứng nhanh, mỗi đội gồm 07 thành viên, trong đó có 01 Đội trường và 01 Đội phó. Nhân sự của mỗi đội gồm 06 thành viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 01 thành viên là bác sỹ điều trị của Khoa Nhiễm thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm cán bộ điều trị khi cần thiết. Được biết, 04 đội đáp ứng nhanh này có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Tham mưu chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tuyến cơ sở;
 • Tổ chức triển khai và hướng dẫn đội đáp ứng nhanh tuyến dưới thực hiện:

+ Điều tra, xác minh dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng;

+ Triển khai các biện pháp dự phòng và truyền thông nguy cơ;

 • Thực hiện báo cáo điều tra, đánh giá hoạt động đáp ứng được triển khai và cung cấp thông tin tới các đơn vị liên quan theo thẩm quyền;
 • Hỗ trợ và phối hợp với đội đáp ứng nhanh các tuyến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
 • Các thành viên trong đội đáp ứng nhanh khi có lệnh triệu tập của đội trưởng phải có mặt tại đơn vị trong vòng 06 giờ để thực hiện nhiệm vụ (kể cả ngoài giờ làm việc);

Ngoài ra, căn cứ theo tình hình bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm hoặc sự kiện y tế công cộng, các vấn đề ưu tiên, nhu cầu và nguồn lực tại địa bàn phụ trách; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề xuất Sở Y tế huy động thành phần bổ sung từ các lĩnh vực khác tham gia đội đáp ứng nhanh như An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, Thú y,…

Được biết, Đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh sẽ được kích hoạt khi có thông báo của lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng thời có ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau:

 • Xuất hiện hoặc nghi ngờ sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm nhóm A;
 • Có từ 02 trường hợp tử vong trở lên do mắc hoặc nghi mắc cùng một bệnh nhóm B hoặc cùng một tác nhân gây bệnh trên cùng địa bàn huyện trong vòng 01 tháng;
 • Số trường hợp mắc hoặc tử vong bệnh nhóm B cao hơn mức trung bình 3 năm gần nhất và vượt quá năng lực đáp ứng của huyện;
 • Xuất hiện chùm ca bệnh hoặc tử vong không rõ nguyên nhân tại địa bàn tỉnh;
 • Xuất hiện các sự kiện y tế công cộng bất thường trên địa bàn tỉnh;
 • Có yêu cầu hỗ trợ của tuyến dưới;
 • Có chỉ đạo, yêu cầu từ đơn vị tuyến trên.

Minh Hải

Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang