Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

03:50 25/02/2021

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- “Yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại đơn vị, địa phương do chủ quan, lơ là để dịch bệnh bùng phát thì Thủ trưởng các đơn vị và địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”; đó là một trong các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trong chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp trên thế giới, nhất là tình hình ở Campuchia từ ngày 20 tháng 02 năm 2021 đến nay.

Responsive image

Nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách tại chợ Mỹ Bình. Ảnh: G.K

Ngày 25-2, UBND tỉnh An Giang đã có công văn số 139/UBND-KGVX, gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố  tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể từ khóm, ấp đến phường, xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý chặt cư dân sinh sống trong địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý; khi có những cá nhân ngoài tỉnh, địa phương có dịch bệnh COVID-19 đến sinh hoạt hoặc lưu trú trong địa bàn phải báo cáo ngay Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương; phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiến hành khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tại đơn vị, địa phương do chủ quan, lơ là để dịch bệnh bùng phát thì Thủ trưởng các đơn vị và địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.  

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...; xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm về báo cáo kết quả xử phạt các hành vi vi phạm hành chính nêu trên theo Công văn số 119/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh; báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 27/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo yêu cầu./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

http://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/home/xem-chi-tiet/yeu-cau-cac-dia-phuong-thuc-hien-nghiem-xu-phat-cac-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19