Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Công văn về việc hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

09:59 11/02/2021

Vào ngày 09/02/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 961/BYT-TT-KT về việc hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sở Y tế An Giang đăng tải Công văn 961/BYT-TT-KT  ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế  về việc hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang