Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện, thị, thành phố năm 2020

04:39 05/06/2020

Nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng viết bài tuyên truyền, kỹ năng lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống dịch. Sáng ngày 05/06/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện, thị, thành phố năm 2020.

Tại lớp tập huấn, Bác sỹ Lê Minh Uy – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang thông tin về định hướng công tác truyền thông giáo dục sức, công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm còn hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về viết tin bài gởi đăng trên Website của Sở Y tế, Website của Trung tâm và Bản tin Sức khỏe An Giang; đồng thời, hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch, triển khai các biểu mẫu giám sát và báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch đề ra.

(Bs. Lê Minh Uy – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang định hướng công tác truyền thông giáo dục sức, công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới)

(Bs. Văn Hiển Tài – Trưởng Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang hướng dẫn kỹ năng viết tin bài)

 

Minh Hải – Thanh Phú

Khoa TT-GDSK, Trung tâm KSBT An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang