Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020

03:58 16/10/2020

Vào ngày 15/10/2020, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 5607/BYT-PC về việc triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020.

Ngày 15/10/2020, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1638/KH-BYT về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020. Cuộc thi nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản về lĩnh vực y tế; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế - Bộ Y tế tại địa chỉ: http://vuphapche.moh.gov.vn.

Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc Sở quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, đồng thời đăng tải đường link về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Quý đơn vị.

Phạm Ngọc Anh

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang