Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Trung tâm nghiên cứu tư vấn và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng đến An Giang rà soát, giám sát thực hiện chương trình lao tại cộng đồng

04:38 16/11/2020

Trung tâm nghiên cứu tư vấn và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (RCSCH) thường xuyên giám sát hỗ trợ các hoạt động của dự án triển khai tại địa phương qua đó nắm bắt được tình hình thực tế triển khai cũng như những nhu cầu và vướng mắc khi triển khai dự án. Hoạt động giám sát của RCSCH sâu rộng xuống tận đến xã, phường. Cùng tham gia các hoạt động tại địa phương.

Giám sát tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, An Giang

RCSCH rà soát, giám sát triển khai tại địa phương qua các nội dung: truyền thông về bệnh lao cho cộng đồng cung cấp thông tin về lao kháng đa thuốc; chụp X-Quang, xét nghiệm đờm cho người nghi lao tại Trung tâm Y tế huyện; thăm hỏi bệnh nhân lao tại nhà; hỗ trợ dinh dưỡng và thuốc cho bệnh nhân lao nghèo; chụp X-Quang khám sàng lọc cho người nhà của người bệnh lao kháng thuốc.

Bs Trần Huy Thông – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tư vấn và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (RCSCH)

Qua tìm hiểu thực tế, các cán bộ phụ trách chương trình lao tại địa phương đề nghị: Hỗ trợ thêm phần quà dinh dưỡng và thuốc cho những người bệnh lao nghèo ở địa phương, tăng cường công tác truyền thông đến các người dân.

Thanh Phú – Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang

Văn phòng Sở Y tế An Giang