Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang triển khai thực hiện việc thu phí tạm thời cách ly y tế tập trung kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020

09:38 19/10/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung.

Ngày 14/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn số 1083/UBND-KGVX, gửi các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc thu phí tạm thời cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc thu phí tạm thời cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về chi phí cách ly:

a) Trường hợp các chuyên gia, doanh nghiệp, đối tác… nhập cảnh vào An Giang có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

b) Trường hợp người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, sơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí sau đây:

- Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày.

- Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.

2. Về chi phí xét nghiệm và khám chữa trong thời gian cách ly:

a) Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào An Giang phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành .

b) Các nội dung thu phí khám, chữa bệnh còn lại đã được quy định chi tiết tại công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện.

3. Đối với các trường hợp người nhập cảnh vào An Giang qua các cửa khẩu biên giới Campuchia thuộc diện khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả thì tạm thời chưa thu phí cách ly tập trung. Các cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm lập danh sách cụ thể từng trường hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh được biết và tổng hợp báo cáo, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Trước mắt, các chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm, khám chữa bệnh trong thời gian cách ly tập trung tạm thời do ngân sách nhà nước thanh toán và chờ hướng dẫn cụ thể của cơ quan cấp trên.

4. Thời điểm áp dụng các quy định nêu trên kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc thu phí cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh theo quy định, đảm bảo đạt hiệu quả.

b) Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, chi; theo dõi, cập nhật hướng dẫn từ Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

http://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/home/xem-chi-tiet/an-giang-trien-khai-thuc-hien-viec-thu-phi-tam-thoi-cach-ly-y-te-tap-trung-ke-tu-ngay-15-thang-10-nam-2020