Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Đại hội Đảng bộ Sở Y tế An Giang lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025

04:01 01/06/2020

Ngày 29/05/2020, Đảng bộ Sở Y tế An Giang tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến tham dự có đồng chí Lê Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đ/c Hà Minh Trang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Y tế chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hầu hết các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm, phổ biến quán triệt và tổ chức cho các đảng viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”. Hàng năm, kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiện tại, có 01 Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 05 chi bộ trực thuộc, tổng số có 139 đảng viên; đến nay đã kết nạp được 33 đảng viên mới, 10 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí học cao cấp chính trị. Hàng năm, Đảng bộ Sở Y tế đều đạt “trong sạch, vững mạnh”. Hoạt động Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức nhiều đợt khám và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, công nhân lao động; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên và quần chúng ưu tú cho Đảng; hàng năm đều được công nhận vững mạnh, xuất sắc.

(Đ/c Từ Quốc Tuấn – Bí thư Đảng bộ Sở Y tế báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ

lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Y tế tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, Nghị quyết của Tỉnh ủy; chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Y tế, UBND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo; củng cố và hoàn thiện tổ chức, nhân sự; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

(Đ/c Lê Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Y tế cần đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện những mục tiêu lớn của ngành Y tế, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, Nghị quyết của Tỉnh ủy. Đồng thời, củng cố và kiện toàn hệ thống y tế các tuyến, nâng cao năng lực hệ thống kiểm soát bệnh tật để chủ động trong phòng chống dịch bệnh, khống chế tốt các dịch bệnh và hoàn thành tốt các mục tiêu của chương trình y tế. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao. Đảm bảo sự đoàn kết trong đảng; giữ vững nguyên tắc phê bình, tự phê bình, phát huy dân chủ, làm tốt công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; quan tâm phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế tái đắc cử Bí thư Đảng bộ.

(Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(Đ/c Từ Quốc Tuấn – Bí thư Đảng bộ Sở Y tế tặng hoa cho

các đồng chí cấp ủy viên không tái cử Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(Quang cảnh các đại biểu tham dự đại hội)

Minh Hải

Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang