Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

04:01 30/10/2019

Vào ngày 28/10/2019, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1235/KH-BYT về việc tổ chức Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thực hiện kế hoạch hoạt động truyền thông năm 2019, Bộ Y tế phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Sở Y tế An Giang đăng tải nội dung Kế hoạch số 1235/KH-BYT ngày 28/10/2019 của Bộ Y tế.

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Tài Liệu đính kèm:Tải về