Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển viên chức vào TTYT thành phố Long Xuyên và TTYT huyện Tịnh Biên năm 2020

03:58 07/05/2020

Sở Y tế thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển viên chức vào TTYT thành phố Long Xuyên và TTYT huyện Tịnh Biên năm 2020

File đính kèm

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB Sở Y tế